Feministyczne koszulki

Koszulki dla dziewczyn z nadrukiem

Koszulki z nadrukiem zyskały popularność w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy pierwszy przedsiębiorca wpadł na pomysł, żeby prosty, jednokolorowy t-shrirt „obdarzyć” nadrukiem, który symbolizowałby poglądy i postawy noszącej go osoby. Od tego czasu koszulki z nadrukiem przeszły prawdziwą ewolucję, a ich popularność stała się niemal ogólnoświatowa.

Niektóre z nadruków umieszczanych na koszulkach mają charakter czysto rozrywkowy. Inne są zabawne lub po prostu ciekawe w sensie wzoru.

Feministyczne nadruki na odzieży

Jednak często, zwłaszcza młodzi ludzie decydują się na nadruk, który wyrazi ich poglądy społeczne, polityczne czy obyczajowe. Do tych rodzajów nadruków zaliczamy wszelkie te, które pokazują jak zamanifestować kobiecość, za pomocą własnego stroju.

Feministyczne nadruki, pojawiły wraz z upowszechnianiem się drugiej i trzeciej fali feminizmu. Stanowiły nieodłączny element ubioru na demonstracje, happeningi czy podczas dyskusji panelowych.

Królowa Nocy zrywa ze stereotypami

Znaki, które umieszczano na tego typu koszulkach, nawiązywały do szeroko rozumianych symboli kobiecości, manifestu feministycznego, czy haseł pro kobiecych. Nie rzadko miały mieć charakter deklaracji. Na przykład nadruki z Królową Nocy zrywają ze stereotypami, które każą traktować kobietę jako osobę spełniająca ściśle określone obowiązki, wynikające z tradycyjnie nadanej jej przez mężczyznę roli. Nadruki te, często przedstawione w formie żartobliwej czy wręcz ośmieszającej, miały pokazać, że kobieta jak wszyscy może sama decydować o tym, jaką funkcję pełni w społeczeństwie, jakie obowiązki chcę dźwigać i kiedy postanowi bawić się czy spędzać wolny czas.

NOWA ROLA KOBIETY

W zamyśle twórców takie koszulki miały sprowokować oglądających do zadawania pytań i w pewnym sensie prowokować dyskusje, nad nową rolą kobiety w nowym społeczeństwie. Zmieniając tradycyjne powinności, czy też wręcz burząc je i buntując się przeciw nim, kobiety chciały pokazać swoje pełne prawo do samo decydowania, a negacja dotychczasowego stylu życia i podziału ról, nie była negacją ich samych, ale jedynie przymusu, który wiązał się z ich objęciem, a raczej narzuceniem.